Kommende forslag til kommuneplantillæg

Orienteringen tages til efterretning.