Invitation til at foreslå kandidater til kommunens CV-database

Orienteringen tages til efterretning.