Institution Isaajap Aqqutaa 16, 3900 Nuuk

På baggrund af besigtigelse af institutionen og nærområdet vurderes det at institutionen ikke medfører gener for de omkringboende, f.eks. i form af øget støj, trafikbelastning og ikke mærkbart øget behov for parkering og derved opfylder betingelserne for at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse for institution i A-boligområde.

Der gives en tidsbegrænset dispensation til nuværende institution til maks 4 beboere i to år, hvor sagen vil blive genvurderet for endelig tilladelse for pågældende institution.