Input til novembermødet

Poul og Rasmus har kort snakket om at omdanne novembermødet til et mere workshoplignende format. Dette gøres for at sætte skub i udviklingen af udvalgets egne projekter.

Rasmus beder om input til dette.

Der blev givet input til novembermødet under tidligere punkt, og der blev lagt vægt på at der er givet en invitation til en gåtur i Nuussuaq, så udvalget kan blive inspireret frem imod 2020 hvor Nuussuaq er fokusområde.