Indstilling om valg af ejerskabsmodel

Indstillingen godkendes af flertallet.

Siumuts mindretalsudtalelse:

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017, § 25, om den kommunale styrelse, blev ikke opfyldt da sagen første gang blev fremlagt for AIA.

  • Vigtige informationer/data blev ikke vedlagt.
  • Der var ingen bemærkninger om økonomi eller andre informationer.

AIA skal jo forinden indstilling overfor Kommunalbestyrelsen indstille på baggrund af fyldestgørende informationer, dette skete ikke.

Udover ovennævnte er det ikke tilfredsstillende at kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke blev indgående inddraget i sagen, som det mindste burde man under processen i sagen have inddraget gruppeformændene.

Informationsgrundlaget for overdragelse af Selvstyreejet boliger til kommunerne stammer fra 2016, dette er ikke tilfredsstillende. Vi kræver at informationerne og de økonomiske grundlag omkring overtagelse af boligerne skal være gældende i 2021.
Derfor ønsker vi at udvælgelse og indstilling om Ejerskabsmodellen skal udskydes til begge parter (Kommunen og Selvstyret) har fremlagt de reelle informationer og de økonomiske konsekvenser er undersøgt til bunds og disse fremlægges for den samlede kommunalbestyrelse.

I forbindelse med det videre forløb ønsker vi:

at der overfor myndighederne kræves at gruppeformændene kan følge med i PKG-mødet