Indstilling af 2 deltagere til samarbejdsudvalg om det nye Kalaaliaraq

5D: Indstilling af 2 deltagere til samarbejdsudvalg om det nye Kalaaliaraq (Brættet)

Forvaltning for Anlæg og Miljø har rettet henvendelse til Lokaludvalget i forbindelse med etablering af det nye bræt i Kolonihavnen, som efter tidsplanen skal stå klar til åbning ultimo maj 2019. Forvaltning for Anlæg og Miljø vil gerne invitere 2 medlemmer af Lokaludvalget til at deltage i et samarbejsudvalg, som blandt andet skal bidrage til udformningen af de bedst mulige retningslinjer for den organisatoriske drift af det fremtidige Kalaaliaraq.

Medlemmer af samarbejdsudvalget bliver:

2 personer fra Kommunalbestyrelsen (Partiformænd)

3 personer fra Fisker- og Fangerforeningerne (NAPP og NEQITAQ)

2 personer fra Kommuneqarfik Sermersooq

2 personer fra Lokaludvalget i Nuuk

Det forventes at der skal afholdes i alt 3 møder. Det første møde vil blive afholdt d. 28. marts kl. 10.00-12.30.

Forvaltning for Anlæg og Miljø håber, at to af Lokaludvalgets medlemmer har lyst til at bidrage med deres engagement i samarbejdsudvalget, da det er af stor betydning for Kommuneqarfik Sermersooq, at vi har et velfungerende Kalaaliaraq i vores by.

Bemærkninger fra sekretariatet:

Sekretariatet anbefaler at formand, Poul Petersen, vælges som det ene af de to medlemmer fra Nuuk Lokaludvalg.

Indstilling
Der indstilles til:

  • At Nuuk Lokaludvalg udpeger 2 medlemmer til samarbejdsudvalget

Bilag
Ingen

Det besluttes at Poul Petersen og vælges som medlem til samarbejdsudvalget. Hertil undrer Lokaludvalget sig over, at den nyoprettede fødevareklynge NERISA – an arctic food cluster med repræsentanter fra erhvervslivet, restaurationsbranchen, Semersooq Business Council m.fl. ikke er repræsenteret i samarbejdsudvalget. Lokaludvalget anbefaler derfor, at den ene af deres i alt to pladser gives til en repræsentant fra NERISA.