Indsatser under Hjemløsestrategien

Orienteringen tages til efterretning