Indkøb af ny automobilsprøjte til Kulusuk

Samarbejdsgruppen IA og D beslutter at udsætte købet til 2022.

Mindretalsudtalelse fra Siumut: Med hensyn til sikkerheden i bygden bør indkobet ske i år (2021).