Indkaldelse af suppleanter

I henhold til vedtægten, Kapitel 7, § 15:" Når et medlem på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt erhverv, forretninger eller lign., er forhindret i at deltage i et eller flere møder i lokaludvalget, meddeller vedkommende dette til formanden snarest muligt efter modtagelsen af mødeindkaldelsen til det pågældende møde. Herefter kan formanden indkalde 1. suppleant til at deltage i mødet".

Dvs. hvis en lokaludvalgsmedlem ikke kan varetage sin arbejde i lokaludvalget i længere tid, kan formanden beslutte at indkalde 1 suppleant til mødet.

Taget til efterretning.