Indgåelse af samarbejde med Oak Foundation om hjemløsecenter

Orienteringen tages til efterretning.