Indgåelse af samarbejde med Oak Foundation om hjemløsecenter

Indstillingen godkendt med følgende ændring: anden pind i indstillingen fjernes. Der ønskes vedhæftet bilag om oplysninger om Herbergcenteret samt Hjemløsestrategi til behandling i Kommunalbestyrelsen.