Igangsættelse af plantillæg i 2020

Orienteringen tages til efterretning.