Hytte på vejen mod lufthavnen til brug som værested for familier/sommersted

Hytten på vejen mod lufthavnen og 3 terasser skal tilbydes lavet af tømrer Ulrik Peter Lorentzen, Se vedhæftede bilag med skitse, (tilbud).

Tilbud om bygning af hytte samt 3 “terasser” 4×4 meter som skal bygges separat hver især er tilbudt lavet for 68.590,-. A conto beløb på kr. 42.590,- til indkøb af materialer blev givet/frigivet.

Nævnte a conto beløb blev frosset af incasso, så planen stoppede midlertidigt.

Den 21. juli 2020 blev man over e-mail enige om, at opgaven skal startes op i uge 31.

Taget til efterretning.