Høringssvar om revidering af lov om den kommunale styrelse

Orientering taget til efterretning.