Høringssvar. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2019 om tilsyn med det sociale område

Indstillingerne godkendes og sender sagen til endelig beslutning i Udvalg for Økonomi og Erhverv, og til Kommunalbestyrelsen til orintering.