Høringsfase

Inviteret til høring vedr. Forslaget til kommuneplantillægget L8-1, Ikateq Bluie East 2 er kun på dansk, vi har endnu ikke modtaget den grønlandske version.
Høringen der handler om. L-8, Ikateq Bluie East 2, et forslag til kommuneplantillægget.

Indstilling

Hvis I har nogle forslag skal I sende jeres forslag til plan@sermersooq.gl

Det blev drøftet, at en åben høring kan være tilfredsstillende og gavnlig overfor turistguides, borgerne og andre. Når farerne er blevet fjernet.