Høring om Selvstyrets forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2017 om fiskeri

Orientering taget til efterretning med en bemærkning om at Siumut understreger deres mindretalsudtalelse ved Udvalg for Økonomi og Erhverv