Høring fra Naalakkersuisut om servicekontrakter

Indstilling godkendt med følgende bemærkninger:

Udvalget vil gerne have understreget forringelsen af servicen overfor passagererne med den nye servicekontrakt.

Der er en udtalt bekymring for servicering generelt samt specifikt servicering af passagererne på engelsk i Akureyri og ikke mindst byens tilgængelighed eller mangel på samme, for f.eks. dårligt gående.

Med de forringede forbindelser og med de forhøjede omkostninger til følge, ser udvalget det også særligt problematisk at demokratiet har fået dårligere spilleregler og det nu er blevet sværere for Kommunalbestyrelsen at øge demokrati og samarbejde I landets største kommune.