Henvendelse vedrørende områder omkring Nuuks kirker

Henvendelse vedrørende områder omkring Nuuks kirker

 

Tirsdag d. 21. maj 2019 har 2. suppleant i Nuuk Lokaludvalg, Jutho Wilche, henvendt sig vedrørende forslag til forbedringer i områderne omkring Nuuks to kirker.

 

I henvendelsen henvises der til Rasmus Berthelsennip Aqqutaa, som ligger nord for Vor Frelser Kirke. Af henvendelsen fremgår det, at gaden mangler belysning og at vejen kræver reparationer.

 

Hertil fremgår det, at stien/trapperne bag Hans Egede Kirken er forfaldende og kræver reparation.

Det samme gælder gelænderet, der er væltet flere steder og udgør sikkerhedsrisiko for dem der går på stien. I henvendelsen foreslås det, at der bygges nye tidssvarende trapper.

 

Se bilag 1 og 2.

 

Bemærkninger fra sekretariatet
Sekretariatet har været i dialog med Forvaltning for Anlæg og Miljø om henvendelsen vedrørende omtalte områder.

 

Anlæg og Miljøforvaltningen påtager sig opgaven i forhold til reparation af gelænder samt afretning af stien op mod Hans Egede Kirken, da nogle af skaderne er opstået i forbindelse med vinterens snerydning. Der er dog tale om en reparation af stien og ikke en anlæggelse af nye trapper, som henvendelsen efterspørger.

 

Hertil har Anlæg og Miljøforvaltningen besigtiget Rasmus Berthelsennip Aqqutaa ved Vor Frelser Kirke. Efter forvaltningens vurdering, er vejen i forholdsvis god stand. Anlæg og Miljøforvaltningen igangsætter derfor ikke større istandsættelser af denne. Det anerkendes dog, at belysning af vejen eventuelt kan forbedres ved B-138 (bygnings nr).  Såfremt Nuuk Lokaludvalg ønsker at arbejde videre med at skabe bedre belysning ved Rasmus Berthelsennip Aqqutaa, skal der først rettes henvendelse til By- og planafdelingen i kommunen, da området er betegnet som fredet og bevaringsværdigt. Herefter skal Nukissiorfiit kontaktes.

 

Sekretariatet anbefaler, at Lokaludvalget påpeger ønsket om mere belysning i forbindelse det nyligt igangsatte initiativ om forbedring af Aqqaluks Plads og området heromkring.

 

Forbedringer af området omkring Aqqaluks plads er igangsat af By- og planafdelingen i Kommunen og der er stort fokus på borgerinddragelse i processen. Lokaludvalget var blandt andet inviteret til en workshop om dette d. 27. maj 2019, hvor 4 af lokaludvalgsmedlemmerne deltog.

 

Indstilling

Der indstilles til:
– at Nuuk Lokaludvalg drøfter henvendelsen og beslutter om denne giver anledning til yderligere handling fra Lokaludvalget.

 

Bilag
1. Henvendelse vedrørende Hans Egede Kirke

2. Henvendelse vedrørende Vor Frelser Kirke

 

Beslutning
Nuuk Lokaludvalg tager henvendelsen til efterretning. Sekretariatet bedes om at tage kontakt til Forvaltning for Anlæg og Miljø om at undersøge, om stien ved Hans Egede Kirken kan gøres til en asfalteret sti i stedet for en trappe, således at den kan anvendes af borgere med rollator og barnevogne.