Henvendelse fra Ældrerådet – gratis buskørsel for pensionister

 

Nuuk Lokaludvalget har d. 1. marts 2019 modtaget brev fra Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked. Forvaltningen retter henvendelse til Nuuk Lokaludvalg på vegne af Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq.

I henvendelsen står der blandt andet:

”Kommuneqarfik Sermersooq Ældreråd har af møde hhv. 28. november 2018 og 22. februar 2019, drøftet Lokaludvalgets udmelding om mulighed for at få støtte til forskellige aktiviteter. Det drejer sig om aktiviteter og herunder for at styrke dialog og /eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner inden for den samme, brede gruppe – eksempelvis aktiviteter for bydelens ældre eller for bydelens børn og forældre samt bydelens marginaliserede grupper.

Ældrerådet har af møderne taget punktet op ift. pensionisternes brug af Nuup Bussii i Nuuk, Nuussuaq og i Qinngorput. I dag koster en buskort for pensionister i Nuuk 252 kr. om måneden, og man er vidende om at man i andre kommuner eks. i Qeqqata Kommunia har gode vilkår ift. buskørsel.

Ældrerådet er vidende om at der er ca. 900 pensionister alene i Nuuk, og når man er blevet pensionist mener Ældrerådet at det er svært for mange at få pengene til at række hele måneden.

Ældrerådet vil anbefale Lokaludvalget at undersøge om man kunne gøre buskørsel gratis for pensionister eller at have samme vilkår for buskørsel som i Qeqqata Kommunia.”

Indstilling
Der indstilles til:

  • At Nuuk Lokaludvalg tager henvendelsen til orientering

  • At Nuuk Lokaludvalg godkender udkast til svarskrivelse med tilføjelse af eventuelle ønsker til yderlige bemærkninger

Bemærkninger fra sekretariatet

Sekretariatet bemærker, at prissætning af kørsel med Nuup Buusii er uden for Lokaludvalgets beslutningskompetence. Ældrerådets forslag om gratis buskørsel for pensionister er et anliggende for Kommunalbestyrelsen, som er den rette instans til at behandle forslag der vedrører kommunens driftsbudgetter og forslag om ændringer i de kommunalt ejede selskaber.

Jævnfør §3. stk. 3 i Ældrerådets vedtægter, har Ældrerådet til enhver tid mulighed for at stille forslag til Kommunalbestyrelsen.

I udkastet til svarskrivelsen til Ældrerådet lægges der vægt på, at Lokaludvalget har mulighed for at tildele økonomisk støtte til aktiviteter og initiativer for ældre og at Lokaludvalget vil se positivt på ansøgninger fra Ældrerådet, ældreforeninger eller blot ældre borgere i Nuuk, der kunne have lyst til at søge om midler til et arrangement, en udflugt eller andet, der kunne komme Nuuks ældre borgere til gavn. I svarskrivelsen henvises der til ansøgningsprocedure og tildelingskriterier.

Bilag
1. Henvendelse fra Ældrerådet 1. marts 2019

2. Udkast til svarskrivelse fra Nuuk Lokaludvalg

Henvendelsen fra Ældrerådet tages til orientering og svarskrivelse godkendes.