Hensigtserklæring vedrørende erhvervsudvikling på Østkysten & Sermersooq Business Council redegørelse om fiskeri på Østkysten

Orienteringen tages til efterretning med følgende beslutning: Arbejdsgruppen skal løbende orientere Udvalg for Økonomi og Erhverv om status.