Helhedsplan for Tasiilaq

Orienteringen tages til efterretning.