Helhedsplan for Tasiilaq

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger: at der skal ske borgerinddragelse/borgermøder samt at lokaludvalget skal involveres. 

Med en præcisering på 8 ugers høring.