Helhedsplan for Tasiilaq

Indstillingen godkendes.