Helhedsplan for Aqqaluks Park

Indstillingen godkendes med følgende ændring af første pind:

– at godkende forslag til Helhedsplan for Aqqaluks Park med henblik på en offentlig høring