Handlingsplan 2019 for Nuuk Forebyggelsesudvalg

Orienteringen tages til efterretning.