Handlingsplan 2019 for Nuuk Forebyggelsesudvalg

Orienteringen tages til efterretning og sender sagen videre til orientering i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt kommunalbestyrelsen