Godkendelse af valg til kommunens skolebestyrelser 2017

Orienteringen tages til efterretning.