Godkendelse af referat

Referat godkendes kl. 16:35