Godkendelse af referat

Referat er godkendt kl. 14.52