Godkendelse af referat

Referatet er godkendt kl 16.06