Godkendelse af referat

Referatet godkendes 14.50.