Godkendelse af referat

referat godkendes kl. 15:24