Godkendelse af referat

Referatet godkendt kl. 15.17