Godkendelse af referat

Referat godkendes kl. 11.46