Godkendelse af referat

15.april: Referat godkendt 10.40

17.april: Referat godkendt 10.45