Godkendelse af referat

Referat godkendes kl. 14.45