Godkendelse af referat

Referat godkendes kl. 17.05.