Godkendelse af referat

Referat godkendt kl. 11.30