Godkendelse af referat

Referat godkendt kl. 12.05