Godkendelse af referat

Referat godkendes kl.14.44.