Godkendelse af referat

Referat godkendt kl. 14:25