Godkendelse af referat

Referatet godkendt kl. 14.38