Godkendelse af referat

Referatet godkendes 16.40.