Godkendelse af referat

Referat godkendes kl. 16.31.