Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt kl. 14:23.