Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt kl. 15.45.