Godkendelse af referat

Referatet godkendes kl. 20.57.