Godkendelse af referat

Referatet godkendes kl. 19.15.