Godkendelse af referat

Referatet godkendes kl. 19:16.